Hỗ trợ khách hàng
Tel:        (08) 66829263 Hotline: 0984339996
Kiểm tra Bill
 
Hỗ trợ trực tuyến
P.K.Toán (08)66829263
P.K.Nại 0938.955.079
P.K.Doanh2 0984339996

Số lượng truy cập

Hỗ trợ khách hàng

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

 

-          Căn cứ vào Luật Thương Mại ngày 27 tháng 6 năm 2005;

-          Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp vào ngày 29 tháng 11 năm 2005;

-          Căn cứ vào Luật Bưu Chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

-          Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vận chuyển hàng hóa, thư từ và khả năng vận chuyển của Công ty TNHH TM & DV VC THIÊN MINH;

 

Hôm nay, ngày       tháng        năm      , tại TP.HCM.

Chúng tôi gồm :

 

BÊN A (Bên cung cấp DV) CÔNG TY TNHH TM & DV VẬN CHUYỂN THIÊN MINH

Đại Diện                      : Ông  Trần Mẫn                               Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ                         : 34/16 B Đường số 20 , P. 8 , Q.Gò Vấp ,  Tp.HCM

Điện thoại                   : (84-8) 66829263                   Fax : (84-8) 62578185

Tài khoản                    : 190794239

Tại                               : Ngân hàng ACB – CN Thạch Đà – Tp.HCM

Mã số thuế                  : 0313047084

BÊN B (Bên sử dụng DV

Đại Diện                      :                                                           Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ                         :

Điện thoại                   :                                                           Fax :

Mã số thuế                  : 

 

Sau khi thỏa thuận hai bên nhất trí thực hiện hợp đồng vận chuyển gồm những điều khoản sau :

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

-                      Bên A đáp ứng mọi yêu cầu về dịch vụ vận chuyển cho bên B bao gồm:

-                      Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước, chuyển phát nhanh tiết kiệm.

-                      Dịch vụ vận tải đường hàng không và đường bộ.

-                      Dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc tế.

-                      Dịch vụ cho thuê xe nguyên chuyến chạy nội và ngoại thành.

 

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

-                      Cung cấp miễn phí cho bên B không vận đơn và bao bì thông thường.

-                      Bên A có trách nhiệm Bảo đảm an toàn, bí mật bưu gửi, chất lượng dịch vụ theo quy định và thỏa thuận giữa 2 bên theo hợp đồng vận chuyển thư từ hàng hóa theo yêu cầu của bên B đến các tuyến đúng và đủ số lượng hàng hóa như khi bên B giao.

-                      Khi bên A nhận được bất kỳ khiếu nại nào của bên B về việc thất lạc, mất mát như: thư tín, tài liệu, bên A có trách nhiệm trả lời và đưa ra hướng giải quyết cho bên B trong vòng 24 giờ.

-                      Bên A có trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp có thiệt hại xảy ra theo các quy định của Bộ Bưu Chính – Viễn Thông. Mức bồi thường của vận đơn được căn cứ trên giá cước vận chuyến, và theo tỉ lệ thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn.

-                      Trong quá trình vận chuyển bị hư hỏng có thể khắc phục được, bên B tiến hành sửa chữa, bên A sẽ chịu chi phí thiệt hại.

-                       Các trường hợp yêu cầu bồi thường theo giá trị vận đơn, Quý khách hàng vui lòng sử dụng DV bảo hiểm kèm theo giá trị khai báo; khi Quý khách gởi hàng sẽ được đánh dấu chọn  trên vận đơn hàng.

*          Các trường hợp hàng hóa của bên B

-                      Hàng hóa có mua bảo hiểm : đền bù 100% giá trị.

-                      Quý khách có thể mua bảo hiểm cho toàn bộ giá trị hàng hóa của Quý khách trực tiếp từ chúng tôi hoặc mua bảo hiểm ở một công ty khác.

Lưu ý: Bên A không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

-                      Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến sự. Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu.

-                      Khiếu nại quá thời hiệu quy định là : 03 tháng.

-                      Những hàng hóa dễ vỡ, hàng hóa thuộc dạng chất lỏng, hóa chất; hàng hóa bị hư hại do đặc tính tự nhiên; hoặc quy trình quý khách tự đóng kiện không đạt mức an toàn trong quá trình vận chuyển.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B :

-                      Giao hàng và chứng từ liên quan cho bên A theo đúng địa chỉ thông báo trước.

-                      Cung cấp chính xác địa chỉ nhận hàng, giao hàng cho bên A và khai báo đúng nội dung hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Hàng hóa không phải là hàng quốc cấm; Mọi chứng từ hợp pháp đi kèm với bưu gửi (nếu có).

-                      Chịu trách nhiệm với các thông tin khai báo trên phiếu gửi và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin dưới dạng văn bản, kiện hàng hóa.

-                      Đóng gói bảo đảm hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

-                      Thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản cước phí dịch vụ đã sử dụng theo quy định.

 

ĐIỀU 4: GIÁ CƯỚC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

·                     Giá cước :

-                      Giá cước được tính theo bảng giá thỏa thuận đính kèm theo hợp đồng này.

-                      Giá cước có thể thay đổi nếu là hàng hóa đặc biệt hoặc có biến động giá do thị trường áp dụng theo từng thời điểm. Khi có sự thay đổi giá thì bên A sẽ thông báo trước từ 5 – 10 ngày cho bên B.

 

·                     Phương thức thanh toán :

-                      Hình thức thanh toán : tiền mặt, chuyển khoản.

-                      Vào cuối tháng bên A sẽ gửi bảng chi phí vận chuyển bên B đã sử dụng. Bên B kiểm tra chính xác của bảng kê công nợ và thông báo cho bên A những sai lệch (nếu có) trong vòng 5 ngày. Đến hết 5 ngày Bên B không có phản hồi cho bên A, bảng kê công nợ đó mặc nhiên được thừa nhận đã chính xác nên bên A sẽ tiến hành xuất hóa đơn GTGT cho bên B. Mọi sai sót (nếu có) sẽ được điều chỉnh vào tháng sau.

-                      Thời hạn thanh toán: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên A gửi hóa đơn GTGT cho bên B. Trong trường hợp đột xuất không thể thanh toán theo thời hạn đã thỏa thuận, bên B phải có văn bản giải thích gửi cho bên A.

-                      Nếu quá 15 ngày so với thời hạn thỏa thuận mà vẫn chưa thanh toán, bên B sẽ phải chịu khoản tiền phạt chậm trả theo mức lãi suất vay ngắn hạn của ngân hàng tương ứng với số tiền nợ tính theo thời gian thanh toán trễ.

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

      Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày ….. tháng ….. năm .….

      Hết thời hạn trên, nếu hai bên vẫn có nhu cầu như đã giao kết thì hợp đồng này sẽ có hiệu lực 06 tháng tiếp theo sau khi đã ký bổ sung thêm sau chữ ký cũ.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ cùng trao đổi, giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trường hợp không tự giải quyết, tranh chấp sẽ được phân xử tại Tòa án Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện.

Hợp đồng được lập thành hai ( 02 ) bản, mỗi bên giữ (01) bản, có giá trị Pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hai bên có quyền thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo trước cho phía đối tác bằng văn bản trước 07 ngày.

 

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

 

           

-                     

 

                Trần Mẫn                                                 

 

 


Tag: